clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

To nie są rosyjscy piłkarze. Takie stroje można kupić w każdym sklepie...


Tags: rosja, sport
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author