clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Które narody Polacy lubią najbardziej? Badanie CBOS - Polska

Spośród 27 narodów i grup etnicznych na największą niechęć ze strony Polaków narażeni są Arabowie i Romowie. Najbardziej lubimy za to Czechów, Włochów i Słowaków – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Stosunek do poszczególnych narodów respondenci wyrażali posługując się siedmiopunktową skalą, pozwalającą na określenie stopnia sympatii lub niechęci.

Średnie wskazują, że największą sympatią Polaków cieszą się Czesi (50 proc.), Włosi (49 proc.), Słowacy (48 proc.) oraz Anglicy (47 proc.).

Duży odsetek ankietowanych deklaruje też pozytywny stosunek do Hiszpanów (46 proc.), Amerykanów (46 proc.), Węgrów (45 proc.), Francuzów (43 proc.) i Holendrów (41 proc.).

Największa przewagę nastawień negatywnych CBOS odnotował wobec Romów i Arabów (po 67 proc.).

Polacy z niechęcią odnoszą się także do Rosjan (50 proc.), Rumunów (47 proc.), Turków (45 proc.) i Żydów (37 proc.).

„Od stycznia 2015 roku pogorszyło się nasze nastawienie do wielu narodów uwzględnionych w sondażu, co prawdopodobnie należy wiązać z takimi wydarzeniami ostatniego roku jak kryzys imigracyjny czy ataki terrorystyczne. Nastawienie do innych nacji w znacznej mierze koresponduje ze stosunkiem do uchodźców, a – jak wynika z naszych badań – obecnie mamy do nich mniej przychylne nastawienie niż w roku ubiegłym” – podkreśla CBOS w podsumowaniu badania.

Które narody Polacy lubią najbardziej? Badanie CBOS - Polska - Newsweek.pl

Tags: arabowie, polska, rosjanie
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author