clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Ceny w Unii Europejskiej

Z danych wynika, że należymy do jednego z najtańszych państw Unii Europejskiej. Poziom cen porównano dla czterech grup towarów. Średnio ceny żywności w Polsce stanowią 64% przeciętnej dla całej UE. Alkohol i papierosy – 71%, ubrania 84%, a obuwie 79%.


Poziom cen w wybranych krajach UE
Źródło: Eurostat, opracowanie Bankier.pl.
Kraj Ogółem HFCE Żywność Alkohol i papierosy Odzież Obuwie
Unia Europejska 100 100 100 100 100
Trzy najdroższe Dania 139 145 124 120 129
Szwecja 126 125 130 124 122
Finlandia 122 123 134 114 118
Trzy najtańsze Bułgaria 48 70 57 80 73
Rumunia 53 68 70 86 96
Polska 56 64 71 84 79
Pozostałe wybrane Niemcy 101 104 93 101 105
Wielka Brytania 121 104 166 103 95
Czechy 64 80 66 85 86
Litwa 63 79 72 99 103
Słowacja 68 90 72 97 93
Hiszpania 92 93 87 85 91
Irlandia 122 123 175 93 90

W Polsce żywność jest tańsza niż w Bułgarii i Rumunii. Niemniej analizując tabelę, można odnieść wrażenie, że ceny w Europie najlepiej dostosowane są do niemieckich zarobków.

Najdroższy kraj w UE to Dania

Tutaj odnotowano też najwyższy poziom cen dla żywności, który wyniósł 145% średniej UE i dla obuwia – 129% średniej. Najdroższe ubrania są w Szwecji – 122% średniej. Z kolei w Irlandii odnotowano najwyższy poziom cen alkoholu i papierosów – 175% średniej UE.


Tags: ceny, czechy, dania, irlandia, niemcy, polska, unia europejska
Subscribe

Recent Posts from This Journal

Comments for this post were disabled by the author