clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Irlandia będzie w 2016 roku trzeci rok z rzędu najszybciej rozwijajała się w UE


Irlandia szacuje, że dzięki przeżywającej rozkwit gospodarce i wzrostowi przychodów z podatków deficyt budżetowy na 2015 rok zmniejszy się do 1,5 procent produktu krajowego brutto, a zrównoważenie budżetu nastąpi rok przed wyznaczonym na 2017 rok terminem.
W ubiegłym miesiącu rząd obniżył prognozy deficytu budżetowego na 2015 rok z 2,1 do 1,7 procent produktu krajowego brutto, a we wtorek ponownie je obniżył, ponieważ za ubiegły rok wpłynęło o 3,3 miliardy euro (7,8 procent) więcej podatków niż szacowano.

- Dane są naprawdę doskonałe i stanowią ilustrację niezwykłej drogi, jaką przebyliśmy przez ostatnie pięć lat – powiedział podczas konferencji prasowej Brendan Howlin, minister wydatków publicznych kierując te słowa również do wyborców przed lutowymi wyborami parlamentarnymi.


Rząd zmniejszył na koniec roku dziurę budżetową do 62 milionów euro, wliczając w to pozycje jednorazowe, głównie związane ze zmniejszeniem kosztownego dofinansowania banków; w 2014 roku było to 8,2 miliardów euro.

Jeśli nie liczyć takich pozycji jak grudniowe wpływy w wysokości 1,6 miliarda euro od państwowego Allied Irish Banks, deficyt wyniósłby około 3 miliardy euro, poinformowało ministerstwo finansów.

W sytuacji, kiedy szacuje się, że irlandzka gospodarka będzie w 2016 roku trzeci rok z rzędu najszybciej rozwijającą się gospodarką Unii Europejskiej, Goodbody Stockbrokers przewiduje, że deficyt może zostać zlikwidowany już w tym roku.

I choć w grudniu wpływy z podatków i akcyzy wzrosły znacząco, to podatki od osób prawnych stanowiły 70 procent rocznej nadwyżki w wysokości 6,9 miliardów euro, przewyższając roczny najwyższy poziom w wysokości 6,7 miliardów euro wpływów, jakie zasiliły kasę państwa w 2006 roku, zanim w Irlandii wybuchł kryzys finansowy zmuszający kraj do skorzystania w 2010 roku z trzyletniej pomocy międzynarodowej.

Urzędy podatkowe informują, że wzrost podatków od osób prawnych jest trwały, ale po uzyskaniu w 2015 roku 50 procent więcej przychodów od firm niż się spodziewano, ministerstwo finansów zakomunikowało, że według ostrożnych szacunków kwota może wynieść w tym roku 6,6 miliardów euro.

- Podatki od osób prawnych nie są najważniejsze i stanowią około 15 procent wszystkich wpływów podatkowych, więc jeśli nastąpią pewne wahania kwotowe, to nie są elementem rozstrzygającym – powiedział minister finansów Noonan dodając, że nie byłby zaskoczony, gdyby również w tym roku wpływy podatkowe były wyższe od spodziewanych.

Wydatki rządowe wyniosły w 2015 roku 2,8 procent, czyli 1,2 miliarda euro i było to więcej niż zakładano. W ciągu pierwszych 11 miesięcy wydatki były poniżej budżetu, ale w październiku rząd przeznaczył 1,5 miliarda euro z niespodziewanych wpływów podatkowych na dodatkowe wydatki przed końcem roku.

Irlandia deficyt budżetowy 2015 zmniejszy się do 1,5 procent PKB - Biznes.pl
Tags: gospodarka, irlandia, postęp
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author