clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Co wiemy o izraelskiej armii


Pułkownik Richard Kemp walczył w Afganistanie, w Bośni i wielu innych miejscach na świecie, był obserwatorem podczas walk w Gazie w 2014 roku. Od lat obserwuje konflikt palestyńsko-izraelski i bada zarzuty wysuwane pod adresem izraelskiej armii. Jego świadectwo różni się radykalnie od tego, co czytamy w mediach.
Tags: izrael, wojsko
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author