clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Hitler dowiaduje się , że Polacy nie chcą przyjąć do siebie imigrantów

Tags: hitler, humor, imigranci, polska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author