clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Sławny aktor Bogusław Linda o Powstaniu Warszawskim


"Byliśmy tak wkurwieni na tych Niemców, że nas przez tyle lat rozjebywali po kątach...
żeby mieć chociaź 5 minut tego, żeby być, kurwa, wolnym..."
Tags: polska, powstanie warszawskie
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author