clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

71 lat temu wybuchło powstanie warszawskie

1 sierpnia 1944 r. na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę. Na wieść o powstaniu w Warszawie Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz, w którym stwierdzał: "Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy".

W czsie walk zginęło ponad 200 000 ludzi.
Pozostałych wyprowadzono z miasta do obozów.

Zabudowa miejska została całkowicie zniszczona już po powstaniu, przez specjalne oddziały niemieckie.

Tags: faszyzm, heinrich himmler, powstanie warszawskie, warszawa, wojna, ww2
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author