clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Stabilny wzrost gospodarczy w Polsce.
Stabilny wzrost cechą polskiej gospodarki

Bohdan Wyżnikiewicz Ekspert makroekonomiczny

Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w czterech kwartałach 2014 roku oraz w pierwszym kwartale 2015 roku wykazało rzadko spotykaną stabilność: różnica między najwyższym i najniższym tempem wzrostu w tym okresie nie przekraczała 0,3 pkt proc. Podobnie stabilnie zachowywały się inne składowe podziału PKB, w szczególności spożycie w sektorze gospodarstw domowych, gdzie zakres zmian tempa wzrostu wyniósł zaledwie 0,2 pkt proc., bowiem przyjęło ono trzy razy wartość 3,3 proc. i dwa razy 3,1 proc.

Tak małe wahania mieszczą się w granicach błędu szacunków, można zatem stwierdzić, że w ciągu minionego półtora roku w Polsce ma miejsce zadziwiająco stabilny wzrost gospodarczy oscylujący wokół 3,5 proc.


http://biznes.pl/magazyny/finanse/stabilny-wzrost-cecha-polskiej-gospodarki/v0tj8p

Tags: gospodarka, pkb, polska, wzrost gospodarczy
Subscribe

Recent Posts from This Journal

Comments for this post were disabled by the author