clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Warszawa - popołudniowy szczyt. Kolejny transport krwi musi dotrzeć na czas.

Tags: polska, transport miejski, warszawa, zdrowie
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author