clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Greckie benefity

„Tygodnik Ateński” opublikował listę najbardziej absurdalnych benefitów. Oto one:
1. Urzędnicy państwowi za doręczenie kopert do rąk własnych mogli otrzymać nawet 290 euro miesięcznie.
2. W jednym z przedsiębiorstw sfery budżetowej oferowano dodatek za mycie rąk w wysokości 420 euro miesięcznie.
3. Pracownicy innej państwowej firmy otrzymywali 600 euro miesięcznie za niespóźnianie się do pracy.
4. Aby zachęcić do korzystania z darmowej stołówki, osobom, które zdecydowały się na obiady w pracy, dopłacano do pensji 120 euro miesięcznie.
5. Pracownikom administracyjnym dodawano 870 euro miesięcznie za wysyłanie faksów.
6. Pracownikom wymiaru sprawiedliwości płacono 595 euro miesięcznie za skuteczne prowadzenie spraw.
7. Kierowcy za rozgrzanie silnika samochodu dostawali 69 euro miesięcznie, za punktualne przyjazdy na miejsce mogli otrzymać 310 euro miesięcznie, a za przejmowanie i zdawanie samochodów 450 euro miesięcznie. W wielu przypadkach dodatki stanowiły 50% wartości pensji.
Również greckie prawo pracy było przyjazne dla zatrudnionych. Część Greków mogła przejść na emeryturę po ukończeniu 53. roku życia, a osoby utrzymujące się z turystyki pracowały przez 4–5 miesięcy w roku. Przez resztę czasu otrzymywały zasiłek, który pozwalał na dostatnie życie.

Tags: grecja, kryzys, pieniądze
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author