clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Przestępczość na Ukrainie

Tymczasem statystyki wskazują, że szef ukraińskiego MSW ma dużo do nadrobienia. Według raportu tamtejszej Prokuratury Generalnej w 2014 roku na Ukrainie popełniono 1 420 210 przestępstw kryminalnych,
z czego 11 018 to były zabójstwa. Z kolei w 2013 roku, czyli przed rewolucją na Majdanie, w kraju tym zanotowano o połowę mniej przestępstw i zabójstw.
Dla porównania w Polsce w ubiegłym roku popełniono 633 701 przestępstw i tylko 532 zabójstwa. Jeszcze bardziej niepokojąco wyglądają tegoroczne kijowskie statystyki, gdyż tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy na Ukrainie popełniono ponad 2,7 mln przestępstw kryminalnych, w tym 3,8 tys. – to morderstwa.

http://www4.rp.pl/artykul/1198491-Ukraina--Wojenna-demoralizacja-i-dostepna-bron.html
Tags: bezpieczeństwo, polska, przestępczość, przestępstwa, statystyka, ukraina, zabójstwa
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author