clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Dopuszczalny poziom alkoholu (w krwi) w Unii Europejskiej

Tags: prawo, samochody, unia europejska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author